Het erfplan

We hebben, na heel lang zoeken naar een landelijke locatie, Erve Vennekotte gekocht in 2011. In het begin zat alle energie in het verbouwen van de boerderij tot trainingslocatie. Ondertussen was er alle tijd om na te denken over het erfplan: dit behelst de inrichting van de weilanden, het erfgedeelte en het tuinontwerp, gebaseerd op de visie.

Uitgangspunten bij het erfplan en tuinontwerp
ü  Visie van het bedrijf uitstralen: leren en ontwikkelen in een groene omgeving.
ü  Deel zijn van het landschap en passen bij deze streek van open erven.
ü  Laten zien dat je kan spelen met materialen.
ü  Creativiteit en duurzaamheid beleefbaar maken.
ü  Functionaliteit en schoonheid verbinden.
ü  Ecologisch aanleg en beheer: tuinieren in samenwerking met de natuur en ervaren dat je deel bent van een geheel.
ü  Uitstralen dat er een wisselwerking is tussen binnen en buiten.
ü  Ervaren dat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding.
ü  Seizoenen actief beleven.

Erfplan1

Erfplan2

Aandacht voor de vormgeving
ü  Structuur middels lijnen die past bij de gebouwen en het landschap. Geen hagen: dus geen achtergronden. Uitdaging: vanuit verschillende kanten moet de tuin plezierig en verrassend zijn.
ü  Tuinmanshoekje: ‘rommelig’ plekje met kas, koude bak en opslag materiaal.
ü  Overzicht en eenheid door paden, indeling en functies.
ü  Beplanting met grassen en vaste planten en heesters die ook een bijdrage leveren aan biodiversiteit.
ü  Spannende objecten die uitnodigen om de tuin in te lopen.

Erfplan3

Erfplan4

Praktische eisen
ü  Brede paden zodat er planten overheen kunnen vallen.
ü  Water en elektriciteit en verlichting door hele tuin.
ü  Toegankelijk voor grote machines (hooien, bemesten, compostering, aan- en afvoer materialen).
ü  Parkeerterrein voor auto’s van de gasten.
ü  Fruit en groenten om te verwerken en voor de catering.
ü  Boomgaard combineren met andere functies: parkeren en spelen.
ü  Moestuin en kruidentuin dichtbij de keuken.
ü  Voorjaarsplanten zichtbaar vanuit gebouw.

Erfplan5

Erfplan6

Dromen worden daden

Erfplan7

Erfplan8

 

Het erfplan verbeeld het grote verhaal. Het geeft vooral de grote lijnen, de indeling weer.

Links ziet u het ontwerp en rechts de realisatie.

Ons erf is 3 ha(6 voetbalvelden) groot. In de tekening zijn de witte vierkante oppervlaktes zijn de gebouwen.

Het hele erf is bedoeld als bruikbare omgeving voor (team)training, coaching en cursus.

Linksonder is de structuur zichtbaar van de siertuin van ruim 5000 m2 met het padenstelsel van grasbanen en leempaden. Onze wensen verbeeld in materiaal en vorm. De tuin is wezenlijk deel van het omringende coulissenlandschap en heeft daarom ook geen hagen.

Het doel is een vriendelijk toegankelijk erf waar mensen zich welkom voelen

Artikelen en tijdschriften

Lezingen

Tuinbezoek

De tuin is alleen te bezoeken op afspraak en voor groepen voor meer dan 5 personen.

We kunnen een tuinprogramma samenstellen voor groepen met lezing, lunch, tuinborrel of een workshop.
Vul het formulier in en we bellen u op.

Ik meld me aan voor een tuinbezoek

Tuincoaching

Tuincoaching

Tijdens een tuincoachsessie van 2 of 3 uur krijg je hulp, inspiratie en vertrouwen om aan de slag te gaan.
Voor (echt)paren die samen willen tuinieren is het een mooi moment om aandacht te geven aan elkaars wensen en te zoeken naar een passende samenhang. Jouw/jullie tuinvraag staat centraal.
Tuincoaching door Ria Markvoort is uniek en interessant. Je krijgt concrete inspiratie en praktische hulp en… vertrouwen om aan de slag te gaan.
Na aanmelding neem ik contact met je op om af te spreken welke vraag jij/jullie hebben, wat de aanpak is en wat de kosten zijn.

Ik meld me aan voor een tuincoachsessie

Een landschap in transitie: Van weiland naar tuin

In de zomer 2012 vindt de grote transformatie plaats: het weiland wordt tuin. Grote machines brengen grond om op te hogen, verdelen grond, bemesten, ploegen, frezen en trekken bekabeling en waterleiding.

Ontwikkeling1

 Ontwikkeling2

Als de grond bewerkt is kan de tuin worden uitgezet. Je ziet de touwtjes lopen van de leempaden. Leem laat water door en doet natuurlijk aan. We zijn geinspireerd geraakt tijdens onze bezoeken aan Fanse tuinen. De cunetten zijn 20 cm diep en worden eerst gevuld met straatzand. De bovenste laag is leem. Er is een vrachtauto vol leem gebruikt.

 Ontwikkeling3Ontwikkeling4

In de tuin en op het erf waarderen we vakmanschap. Wij werken graag met vakmensen. Zij hebben, zoals Richard Sennett dat mooi verwoord in zijn boek ‘De Ambachtsman’, 10.000 uur in de handen. Zoveel ervaring maakt dat je lijf weet wat het moet doen. Dat is van grote waarde en vraagt waardering. Dat geldt voor veel mensen in organisaties ook. Hoe gaan we deze kunde en kennis vaker herkennen, verwoorden en waarderen? In onze trainingen hebben de vakmensen deze inspirerende rol.

Hier werken we samen met de vakbekwame multitalenten en tuinmannen Gert Markvoort en Daniel Roos met de bestrating voor de boerderij. 

Ontwikkeling5

Ontwikkeling6

In het begin (voorjaar 2013), als er nog heel veel ongebruikte ruimte is, zijn er veel eenjarigen gezaaid, o.a. vlas, om de grond op een mooie manier te bedekken. Vlas (Linum usitatissimum) heeft een intens mooie blauwe kleur. Van de vezels wordt linnen gemaakt en de zaden worden gebruikt voor lijnolie.

 Ontwikkeling7Ontwikkeling8

Ooit heeft Ria in Engeland een wandeling door een vlasveld gemaakt. Dat was een geweldige ervaring om opgenomen te zijn in een kleurrijk landschap. Toen al heeft ze bedacht dat ze dat zou realiseren als ze ooit een akker heeft. Verlangens zijn heel lang houdbaar.

Ontwikkeling9

Ontwikkeling10

De duidelijke lijnen zorgen voor een heldere, begrijpbare basisstructuur. Een grotere noodzaak omdat de planten en de grassen bedoeld zijn om de structuur ook weer een beetje zachter te maken door ‘over de begrenzing’ te groeien. We houden ervan om buiten de kaders te denken (we geven er training over!) en te handelen omdat het emoties oproept. De tuin is ook metafoor voor dit gedachtengoed.

Ontwikkeling11

Ontwikkeling12

Spelen met materiaal, gewoon omdat het kan. Omdat het heerlijk is om je eigen vormgeving te bedenken. Omdat het leuk is om anderen te inspireren. Omdat we voorbeeld willen zijn voor ‘buiten de kaders denken’. Omdat we circulariteit zichtbaar en beleefbaar willen maken.

Van stoepranden maken we een ‘pianopad’. Oude grafzerken accenturen de cirkelvorm. Kinderen gaan er direct op spelen.

Ontwikkeling13

Ontwikkeling14

Op kale grond krijgt onkruid alle kans. Je krijgt snel het gevoel (niet fijn!) dat je achter de feiten aan loopt. Het is ook een megagrote tuin. Gelukkig krijgen we hulp bij de eerste schoonmaak. Steeds weer zijn er vrienden en familie en cursisten die willen helpen en willen leren. Dat is een prachtige combinatie. Met elkaar kan je veel werk verzetten, is er altijd wat te praten en zie je resultaat wat blijft.

In 2013 worden de eerste planten in de tuin gezet

Ontwikkeling15

Ontwikkeling16

Eindelijk is het zover. Visie omzetten in materiaal en vorm. Omdat het een soort van schilderen met planten is, is het werk wat Ria zelf wil en kan en moet doen. De beelden zitten in haar hoofd. Veel planten komen nog uit vorige tuinen en stonden tijdelijk in de opslag. De grootste uitdaging is het creëren zonder hagen en hekwerken. Want dan zijn er geen achtergronden. Hoge planten, grassen en lage planten afwisselen in bladvorm, stijfheid, kleur en bloeitijd, zorgen dat er steeds een soort van mini-schilderijtjes ontstaan. 

Ontwikkeling17

Ontwikkeling18

De grasbanen liggen tussen de borders. Ze zorgen voor het contact met de weilanden. De schuine lijnen verrassen je blikveld. Je kan het niet in een keer overzien.

 

Ontwikkeling19

Ontwikkeling20

De grasbanen zorgen in de winter en het vroege voorjaar op een mooie manier voor structuur en winterbeeld.

Een jaar na aanplant ontstaat al een geheel

Ontwikkeling21

Ontwikkeling22

Ontwikkeling23

Ontwikkeling24

Ontwikkeling25

Ontwikkeling26

De planten zorgen het eerste jaar al direct dat de tuin sfeervol is en volgroeit lijkt.

Omdat de planten uit eerdere tuinen komen, konden ze goed worden gespitst. Grote pollen vullen snel grote oppervlakten. Het was ook prachtig om de planten, na twee jaar in de opslag, weer te kunnen laten harmoniëren met elkaar. Het is net als met mensen. Voortdurend ben je dan bezig om te kijken of de planten ook bij elkaar passen.

Lege plekken zijn gevuld met eenjarigen en knollen zoals Dahlia. De tuin vult zich met geur en kleur. Als een bewegend cadeau begint ook het insectenleven: de bijen en de vlinders voelen zich snel thuis.

Ontwikkeling27

Ontwikkeling28

De tuin op Erve Vennekotte

De visie is gegroeid
Visie

Als tuinman, creatief tuintherapeut en tuinontwerper, heeft Ria verschillende tuinen ontworpen, aangelegd en onderhouden voor particulieren, (zorg)instellingen en organisaties. De focus is steeds het vertalen van verlangens, eisen en ideeën naar mogelijkheden, vorm, materiaal en eenheid om schoonheid te ervaren.

Voorop staat steeds dat een tuin er is voor mensen om gevoelens en emoties te beleven.

Als vakbekwame tuinman (hovenier is geen mooi woord) leg je het accent op inrichten, het onderhouden van de tuin en het welzijn van de beplanting. Als creatief therapeut tuin ligt de focus op het welzijn van mensen en is de tuin een middel. In de jaren dat Ria als creatief tuintherapeut in de psychiatrie werkte was de tuin een groene werk- en speelplaats. Cliënten werden uitgenodigd door de natuurlijke omgeving om met eigen werkstukken en werkzaamheden zichzelf vorm te geven. Aldoende, zonder veel woorden, met jezelf aan de slag.

Als tuintherapeut had ze de zorg voor een grote tuin, een stuk bos, kassen, een tuinlokaal en een diversiteit aan dode en levende materialen en veel soorten gereedschap. Dit alles was overzichtelijk en uitnodigend ingericht zodat mensen niet ‘verdwalen’ maar creatieve kansen ervaren.

Dit creatief therapeutische gedachtengoed zit in Ria’s genen, handelen en visie. Logischerwijs is ook de tuin op de Vennekotte bedoeld om gevoelens uit te drukken, te verwonderen en te leren over jezelf. In de tuin kan je de handen in de grond steken, de dialoog aangaan met anderen en met jezelf, en dwalen zonder te verdwalen. In de tuin kan je, letterlijk en figuurlijk, (ver)werken. De oogst is letterlijk en figuurlijk. Bij levens- en organisatievragen is de tuin ook een metafoor. Planten die elkaar nodig hebben om staande te blijven, planten die graag opvallen en planten die extra zorg nodig hebben. Noem het maar en het staat en gebeurt in de tuin.

In het kort kan je zeggen: de tuin helpt op een esthetische en plezierige manier om ‘de binnenkant’ beleefbaar te maken, woorden en vorm te geven.

De Betekenis van de tuin

Visie2

Het woord tuin komt van woord tuun wat omheining betekent. Dat maakt het onderscheid met natuur. Het maakt helder dat het een stukje aarde is waar je  verantwoordelijk voor bent. Dat stuk(je) grond geeft je de kans om jezelf vorm te geven en emoties uit te drukken of te beleven. Tuinieren is creatief. Het is als schilderen met planten, met die wetenschap dat planten autonoom handelen. Dat maakt het uitdagend en verrassend. Daarom ziet een tuin er bij iedereen anders uit en heeft elke tuinier een eigen verhaal.

Voor ons is de tuin:

-   een helende omgeving, een ontmoetingsplek, een leeromgeving en een bezinningsruimte

-   een afgebakend gebiedje waar de natuurwetten gelden

-   een piepklein stukje aarde waar de tuinier zich over ontfermt en voor zorgt naar eigen maatstaven

-   een eigen biotoop waar de tuinier een plek in heeft

-   een plekje om emoties, gedachten en verwachtingen uit te drukken

-   te gebruiken als metafoor voor levens- en organisatievragen

-   een speelveld, een akker, een omsloten eigen stukje wereld, een werkplek

En, heel praktisch: een tuin zorgt voor groenten, fruit en bloemen. En als het over klimaat gaat: een tuin zorgt voor wateropvang en legt CO2 vast. In deze tuin, in alle tuinen, liggen veel kansen om meerwaarde te creëren op ecologisch en sociaalmaatschappelijk vlak.

Tuinieren is zo een wezenlijk onderdeel van duurzaam handelen en bewustwording.

Pagina met recepten

Waarom een boerenerf

Op een boerenerf ervaar je ruimte en seizoenen en deal je met het onverwachte. Je komt in contact met de wetmatigheden van de boerderij, de lange termijnplanning, met leven en dood. Op een erf kun je ver weg kijken, ben je nooit klaar, sta je actief in de innovaties, ben je ondernemer en vakman tegelijk. Je eet uit de tuin, je mag spelen met de omstandigheden, je kan het hooi ruiken en op het stro zitten en je komt elkaar tegen bij de kachel om allerlei te bespreken. Een boerenerf is dus buitengewoon geschikt als inspirerende leeromgeving.

Onze motivatie om te werken en te leven op het platteland

  • We zochten een echte, passende plek om te wonen en te werken: leer- en ontwikkelprocessen faciliteren in een groene en gemoedelijke omgeving die het resultaat van een bijeenkomst positief beïnvloedt.
  • We willen duurzaamheid zichtbaar en beleefbaar te maken en zelf ook inspiratie bieden.
  • Je komt in contact met de eigen historie: een eeuwenoud boerenerf met keuzen en gewoonten van lang geleden. We nodigen daarmee anderen uit om op een vanzelfsprekende manier in aanraking te komen met de historie van jezelf en van de organisatie.
  • Als tuintherapeut weet Ria: een erf/tuin is een bron van verhalen en herinneringen die zorgen voor ‘opnieuw ontmoeten’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erve Vennekotte: Centrum voor duurzaam leren en ontwikkelen

Erve Vennekotte is een beleefbaar transitieproces. Op deze kleinschalige boerderij worden actief de huidige en voormalige agrarische ruimten, het landschap, de dieren en planten en de daarbij horende organische processen gebruikt voor het leren en ontwikkelen van mensen en organisaties.

Centrum voor duurzaam leren en ontwikkelenEen centrum is een plek waar alles samenkomt en waar energie en beweging ontstaat. Mensen en organisaties zijn, net als de natuur, voortdurend in ontwikkeling.

Op deze plek, waar de geschiedenis en de innovaties beleefbaar zijn, inspireren we tot duurzaam handelen. We stimuleren organisaties om zelf betekenis te geven aan het woord duurzaamheid, zodat het levendig en dichtbij komt.

Het woord duurzaam is in onze optiek een passend woord voor goed, bewust en volhoudbaar. Een oude waarde, als een essentie van duurzaamheid, is: commitment aan de plek waar je woont en werkt. Met Erve Vennekotte maken we dit beleefbaar en overdraagbaar. Een boerderij leert je concreet over nu handelen met oog voor later. Duurzaam leren en ontwikkelen gaat over onszelf, over de bewustwording van onze wijze van leven, keuzen maken en organiseren met aandacht voor de gevolgen elders en in de toekomst. Duurzaamheid organiseren is een slimme wijze van organiseren die verbindingen maakt tussen economische, menselijke en ecologische belangen.

We gebruiken het woord centrum: een verzamelplek voor veelsoortige activiteiten. Naast de activiteiten van De Hoge Woerd wil Erve Vennekotte voor creatieve trainers een fijne trainingslocatie zijn. Voor begeleiders van bijeenkomsten waarbij je elkaar in de ogen kijkt, echt contact hebt en streeft naar dialoog, zijn we een prettige vergaderlocatie.

Een boerenerf is voor velen een nieuwe ervaring. Terechtkomen in een onbekende situatie is de basis voor leren: hoe je doet in een situatie waarin je niet weet wat je moet doen.

Leren en ontwikkelen horen bij elkaar. Leren gaat vooral over kennis en vaardigheden en is meer gericht op de korte termijn. Ontwikkelen gaat met name over groei van talenten en eigenschappen en is meer gericht op de lange termijn. Leren gaat over toevoegen en is meer buitenkant. Ontwikkelen gaat over terugvinden en is meer binnenkant.

Training- en vergaderlocatie reserveringsaanvraag

Doelgericht ingericht erf

Het is onze stelligste overtuiging dat een prettige en authentieke locatie bijdraagt aan de kwaliteit van de successen (de oogst) van een (organisatie)leerproces.

Er is grondig nagedacht over de inrichting en de betekenis van het erf. Het moet een leeromgeving zijn waar mensen vanzelfsprekend en makkelijk leren over zichzelf, anderen en hun omgeving: de context waarin geleefd en gewerkt wordt. Een levendige omgeving die kansen biedt aan mensen om zich bewust te worden van de wisselwerking met de omgeving en de wederzijdse invloeding. Kort gezegd: ‘wat doet de wereld met jou en wat doe jij met de wereld’. Het doel is dat eigen vraagstukken benoemd worden zodat er een passende oplossingen in het vizier komen.

Vanzelfsprekend wijzer worden

Een boerenerf is een ideale plek voor de ontwikkeling van individuen en organisaties want:

  • Groene thema’s zijn te vertalen naar mens- en organisatietrajecten, zoals bevruchten, snoeien, oogsten, grondig werken, organisch organiseren, ecologische verbanden, leiderschap.
  • Buiten zijn en buiten werken maakt feedback geven en ontvangen makkelijk.
  • De vanzelfsprekende aanwezigheid van planten, dieren, materialen, ruimte(n), geuren en wetmatigheden.
  • De omgeving daagt je uit tot handelen: de appels vragen om geoogst te worden, de schapen willen geschoren worden.
  • In contact met de organische, cyclische processen wordt er spelenderwijs geleerd over tijd en geduld.
  • Er is volop ruimte voor creativiteit en voor (actief) doen, denken en beschouwen.

Vakmanschap

Vakmanschap en ambachtelijkheid zijn mooie woorden om uit te drukken wat mensen kunnen maken en organiseren. Respect voor vakmanschap en historie is gecombineerd met eigentijdse duurzame oplossingen.

In de vormgeving van het erf verbinden we functionaliteit aan schoonheid. Wij werken daarin graag met vakmensen en kunstenaars: het erf wordt er mooier van.

Neem contact met mij op

De tuin op Erve Vennekotte

Een gerealiseerde droom

Tuin

Een halve hectare gevuld

In de prachtige ecologische tuin zijn de groenten, bloemen, grassen en fruit met elkaar verweven als in een boeket. Een weefsel van grassen, vaste planten, eenjarigen, bomen en struiken vormt voor mens en dier een verademing. De tuin is open naar de omliggende wereld en is een wezenlijk onderdeel van ons eigentijds, landelijk boerenerf als vergader- en trainingslocatie. Het is de droom van Ria als creatief tuintherapeut en tuinarchitect om een ‘groen masterpiece’ te realiseren. In deze tuin komt al haar jarenlang ervaring, kunde en kennis bij elkaar.

De tuin is een groene leer- en werkplaats met alle ruimte voor beleven en ontwikkelen.

‘Naar buiten om naar binnen te kijken’ wordt hier werkelijkheid.

Ja, het is veel werk.

Ja, het is megalomaan.

Ja, het is een vormgegeven verlangen.

Ria deelt haar kennis in een tuincursus "Een tuin vol verlangens"

Mirjam Enzerink heeft een mooie impressie gemaakt:

Ik wil graag informatie over de tuincursussen en tuinweken

Ik wil graag langskomen voor een tuinbezoek

Duurzaamheid op het boerenerf bij Erve Vennekotte

Deze pagina in nog in ontwikkeling.

Slow food varkens en schapen

We hebben een kudde Drents Heideschapen en een aantal Bonte Bentheimer varkens. Ongeveer eens per jaar laten wij  enkele schapen en varkens slachten. Deze dieren zijn opgegroeid op ons eigen erf en worden door slager Van der Pol in Laren geslacht.

Heeft u belangstelling om vlees te kopen, dan kunt u zich opgeven via het contactformulier.

Referenties

Jan Peet, GGNet

Periodieke heidag Familiraad GGNet

Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

* verplichte velden.

 

Contact maken

Ja, ik wil graag dat iemand van Erve Vennekotte contact met mij opneemt.

Neem contact met mij op