De tuin op Erve Vennekotte

De visie is gegroeid
Visie

Als tuinman, creatief tuintherapeut en tuinontwerper, heeft Ria verschillende tuinen ontworpen, aangelegd en onderhouden voor particulieren, (zorg)instellingen en organisaties. De focus is steeds het vertalen van verlangens, eisen en ideeën naar mogelijkheden, vorm, materiaal en eenheid om schoonheid te ervaren.

Voorop staat steeds dat een tuin er is voor mensen om gevoelens en emoties te beleven.

Als vakbekwame tuinman (hovenier is geen mooi woord) leg je het accent op inrichten, het onderhouden van de tuin en het welzijn van de beplanting. Als creatief therapeut tuin ligt de focus op het welzijn van mensen en is de tuin een middel. In de jaren dat Ria als creatief tuintherapeut in de psychiatrie werkte was de tuin een groene werk- en speelplaats. Cliënten werden uitgenodigd door de natuurlijke omgeving om met eigen werkstukken en werkzaamheden zichzelf vorm te geven. Aldoende, zonder veel woorden, met jezelf aan de slag.

Als tuintherapeut had ze de zorg voor een grote tuin, een stuk bos, kassen, een tuinlokaal en een diversiteit aan dode en levende materialen en veel soorten gereedschap. Dit alles was overzichtelijk en uitnodigend ingericht zodat mensen niet ‘verdwalen’ maar creatieve kansen ervaren.

Dit creatief therapeutische gedachtengoed zit in Ria’s genen, handelen en visie. Logischerwijs is ook de tuin op de Vennekotte bedoeld om gevoelens uit te drukken, te verwonderen en te leren over jezelf. In de tuin kan je de handen in de grond steken, de dialoog aangaan met anderen en met jezelf, en dwalen zonder te verdwalen. In de tuin kan je, letterlijk en figuurlijk, (ver)werken. De oogst is letterlijk en figuurlijk. Bij levens- en organisatievragen is de tuin ook een metafoor. Planten die elkaar nodig hebben om staande te blijven, planten die graag opvallen en planten die extra zorg nodig hebben. Noem het maar en het staat en gebeurt in de tuin.

In het kort kan je zeggen: de tuin helpt op een esthetische en plezierige manier om ‘de binnenkant’ beleefbaar te maken, woorden en vorm te geven.

De Betekenis van de tuin

Visie2

Het woord tuin komt van woord tuun wat omheining betekent. Dat maakt het onderscheid met natuur. Het maakt helder dat het een stukje aarde is waar je  verantwoordelijk voor bent. Dat stuk(je) grond geeft je de kans om jezelf vorm te geven en emoties uit te drukken of te beleven. Tuinieren is creatief. Het is als schilderen met planten, met die wetenschap dat planten autonoom handelen. Dat maakt het uitdagend en verrassend. Daarom ziet een tuin er bij iedereen anders uit en heeft elke tuinier een eigen verhaal.

Voor ons is de tuin:

-   een helende omgeving, een ontmoetingsplek, een leeromgeving en een bezinningsruimte

-   een afgebakend gebiedje waar de natuurwetten gelden

-   een piepklein stukje aarde waar de tuinier zich over ontfermt en voor zorgt naar eigen maatstaven

-   een eigen biotoop waar de tuinier een plek in heeft

-   een plekje om emoties, gedachten en verwachtingen uit te drukken

-   te gebruiken als metafoor voor levens- en organisatievragen

-   een speelveld, een akker, een omsloten eigen stukje wereld, een werkplek

En, heel praktisch: een tuin zorgt voor groenten, fruit en bloemen. En als het over klimaat gaat: een tuin zorgt voor wateropvang en legt CO2 vast. In deze tuin, in alle tuinen, liggen veel kansen om meerwaarde te creëren op ecologisch en sociaalmaatschappelijk vlak.

Tuinieren is zo een wezenlijk onderdeel van duurzaam handelen en bewustwording.

Referenties

Anne-Marie Terhorst, GroenWerkXL

Versterken van de onderlinge communicatie en het verbeteren van de samenwerking.

Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief

* verplichte velden.

 

Contact maken

Ja, ik wil graag dat iemand van Erve Vennekotte contact met mij opneemt.

Neem contact met mij op